The Diner

May 2013 - Sennheiser Studio Theatre - LIPA - AV Designer